Back to PK

Jaskinie

cave_unowned.png cave_iron_unowned.png pearl_cave.png sulfur_deposit_unowned.png

Odkrywając nowe tereny, na swojej drodze napotkasz kilka różnych jaskiń, będą to: kamienne jaskinie, żelazne jaskinie, perłowe jaskinie oraz złoża siarki. Możesz z nich wydobywać surowce raz na 6 godzin.

Jeśli chcesz, możesz przejąć kontrolę nad większością z nich, płacąc za 2 drewna za każdą. Pozwoli Ci to na ustawienie opłaty, dzięki której zarobisz złoto za każdym razem, kiedy ktoś inny wydobędzie z niej surowiec. Aby tego dokonać naciśnij na jaskini i wybierz "Przejmij kontrolę" ("Take Control"). Wyjątek stanowi perłowa jaskinia, której nie można przejąć.

Następna sekcja: Domy


Mateoosch 20:37, 8 July 2011 (UTC)