Back to PK

Królestwa

Contents

Jak założyć Królestwo

Każdy kto nie jest członkiem jakiegoś Królestwa może zbudować zamek.

 • Wymagane surowce: 1000 oleju rafinowanego, 500drewna, 500 kamienia i 500 żelaza
 • Jak tylko wybudujesz zamek, naciskając na nim zobaczysz opcję stworzenia Królestwa, po naciśnięciu zostaniesz poproszony o podanie jego nazwy.
 • Królestwo może mieć odstęp w nazwie.
 • Królestwo nie może mieć nazwy takiej, jak inny gracz w innym Królestwie.

Jak zniszczyć Królestwo

Jeśli zamek Królestwa został zniszony:

 • Wszystkie budowle królewskie znikają i królestwo przestaje istnieć.
 • Wszystkie przedmioty leżące na podłodze wewnątrz zamku pojawią się na ziemie w miejscu, w którym znajdował się zamek. Nie tyczy się to surowców zgromadzonych w Królewskich Depozytach (cegły, złoto, kryształ i olej rafinowany).

Jak dołączyć do Królestwa

Najpierw znajdź (tak samo jak profil graczy) królestwo, do którego chcesz dołączyć lub naciśnij na zamek Królestwa.

 • Wszystkie Królestwa zestawione są na liście w menu "Gracze" ("Players").
 • Możesz również odnaleźć Królestwo poprzez odwiedzenie profilu innego gracza, który jest członkiem Królestwa, do którego chcesz dołączyć. Wystarczy wtedy kliknąć w jego profilu na nazwę Królestwa.

Z profilu Królestwa możesz do niego dołączyć ("Join Kingdom") poprzez menu otwierane czerwoną strzałką. *Opcja ta wysyła zapytanie do Królewskiego Monarchy, lub innego gracza, który posiada odpowiednie prawa, z prośbą o przyłączenie do Królestwa.

 • Królestwo otrzyma na skrzynkę wiadomość z Twoją prośba, którą władni będą mogli zaakceptować.

Królewskie flagi, wieże i obeliski

Królestwa, podobnie jak zwykli gracze, posiadają flagi.

 • Królestwa posiadają limitowaną liczbę flag, wież królewskich oraz obelisków. Maksymalna ich ilość zależy od liczby aktywnych członków królestwa.
 • Każdy aktywny gracz dostarcza swojemu królestwu łącznie 40 takich budowli.
 • Aby być aktywnym, gracz musi się logować przynajmniej raz w tygodniu.
 • Jeśli limit królewskich budowli spadnie, poniżej limitu aktywnych graczy, żadne flagi NIE ZOSTANĄ ZNISZCZONE, lecz królestwo straci możliwość budowania nowych flag.
 • Aby stworzyć królewska flagę, członek królestwa musi najpierw postawić swoją flagę, utwardzić ją a następnie ulepszyć do flagi królewskiej.
 • Tylko flagi, które znajdują się blisko zamku lub innych królewskich flag (przynajmniej 1 flaga odstępu), mogą stać się flagami królewskimi. Ma to na celu trzymanie bardziej zwartego terytorium królestwa i łatwiejszej jego obrony.
 • Koszt ulepszenia utwardzonej flagi do królewskiej to 200 cegieł.
 • Flagi królewskie mogą być ulepszone do Wież królewskich lub obelisków.

Wieże królewskie

Wieże królewskie służą do ochrony królewskich ziem i ich członków.

Królewskie obeliski

Flagi królewskie mogą być również ulepszone do obelisków dostarczających dodatkowe cegły dla sprawniejszego ich zbierania (zasięg obeliska to 600 metrów).

Rankingi królewskie

Królestwa biorą udział w 2 kategoriach rankingów, podobnych do personalnych.

1. Ranking działania królestw

Ranking ten mierzy działanie królestw oparte na obecnym wyniku królestwa i jest widoczny w profilu królestwa.

 • Ranking ten nie jest, tak jak inne, tygodniowy (nie resetuje się co tydzień).

Ranking działania królestwa jest sumą wszystkich budowli, które królestwo posiada i ich punktów według ważności:

 • Wieże królewskie:
  • Poziom = 10 pkt
  • Poziom = 15 pkt
  • Poziom = 20 pkt
  • Poziom = 25 pkt
  • Poziom = 30 pkt
 • Obeliski królewskie:
  • Poziom = 20 pkt
  • Poziom = 30 pkt
  • Poziom = 40 pkt
  • Poziom = 50 pkt
  • Poziom = 60 pkt

Królestwo z najwyższą punktacją działania na koniec tygodnia otrzymuje specjalną ozdobną koronę na godle (widzialną w profilu królestwa). Korona ta znika jeśli inne królestwo zdobędzie przewagę na koniec tygodnia.

Władca królestwa otrzyma zdobyczną czapkę. Czapka nie zniknie, lecz straci blask (podobnie jak inne czapki) kiedy inne królestwo wygra czapkę działania.

2. Ranking podbojów królewskich

Jest to ranking zniszczeń/podbojów królestw, które dokonały poszczególne królestwa.

 • JEST to tygodniowy ranking (resetuje się co tydzień)

Ranking cotygodniowego podbicia obliczane jest następująco:

 • Każda zniszczona flaga królewska to 2 pkt
 • Każdy zniszczony obelisk królewski to:
  • Poziom = 10 pkt
  • Poziom = 15 pkt
  • Poziom = 20 pkt
  • Poziom = 25 pkt
  • Poziom = 30 pkt
 • Każda zniszczona wieża królewska to:
  • Poziom = 30 pkt
  • Poziom = 40 pkt
  • Poziom = 50 pkt
  • Poziom = 60 pkt
  • Poziom = 70 pkt
 • Zniszczenie zamku nie dodaje żadnych punktów do rankingu

Królestwo, które zwycięży w cotygodniowym podboju otrzyma specjalną ozdobną koronę na godle (widoczną w profilu królestwa). Czapka ta zniknie, jeśli inne królestwo pobije wynik królestwa z bieżącego tygodnia.

Władca królestwa otrzyma zdobyczną czapkę. Czapka nie zniknie, lecz straci blask (podobnie jak inne czapki) kiedy inne królestwo wygra czapkę podbicia.

Cegły

Cegły są to surowce używane przez królestwa.

 • Cegłami nie można handlować
 • Cegły zbierane są wyłącznie na terenie królestwa poprzez:
  • Zabijanie potworów
  • Sadzenie drzew
  • Ścinanie drzew
  • Pielęgnację drzew
  • Wydobywanie surowców
 • Liczba zebranych cegieł zależna jest od zdobytych punktów doświadczenia. Oznacza to, że gracze z niskim poziomem doświadczenia zdobywają tyle samo cegieł co gracze o wyższych poziomach.
 • Cegły mogą być również kupione przez członków królestwa co 22 godziny w zamku, płaci się za nie jedzeniem.
 • Cegły zebrane przez członków królestwa znajdują się w ich inwentarzu. Cegły zebrane przez graczy nie należących do królestwa trafiają bezpośrednio do Królewskiego magazynu.
 • Jeśli gracz występuje z królestwa lub zostaje z niego wyrzucony, wszystkie cegły znajdujące się w jego inwentarzu trafiają do Królewskiego magazynu.
 • Członkowie królestwa otrzymują bonus ilości zbieranych cegieł +1X gdy znajdują się na terenie królestwa.
 • Zbieranie cegieł w okolicy Królewskich obelisków zwiększa ilość zbieranych cegieł, im wyższy poziom obelisku tym większy bonus.

Zarządzanie królewskimi surowcami

Wewnątrz każdego zamku znajdują się cztery różne składy królewskich surowców. Służą one do przechowywania i dzielenia tych surowców wśród członków królestwa.

Magazyn cegieł

Wewnątrz każdego zamku znajduje się Magazyn cegieł

 • Wszystkie cegły zebrane przez graczy nie należących do królestwa trafiają bezpośrednio do tego magazynu
 • Każdy członek królestwa może w każdej chwili wpłacić cegły ze swojego inwentarza bezpośrednio do magazynu
 • Król, w każdej chwili, może ściągnąć podatek w wysokości 10%. Oznacza to, że 10% cegieł każdego gracza trafi do magazynu. Nie ma limitu częstotliwości na ściąganie podatków. Podatki ściąga się poprzez wybranie odpowiedniej opcji po naciśnięciu na Magazyn cegieł.
 • Król i każdy członek królestwa, posiadający uprawnienia murarskie, może przenieść cegły z magazynu do inwentarza któregokolwiek gracza o każdej porze.

Cegły magazynowane są również w Piecu do wypalania cegieł.

 • Każdy zamek posiada piec do wypalania cegieł, który pozwala członkom królestwa co 22 godziny kupić cegły za jedzenie
 • Król może ulepszyć piec aby można było wyprodukować więcej cegieł. Oto możliwe poziomy produkcji:
  • Poziom 1: 5 jedzenia = 400 cegieł
  • Poziom 2 (Koszt: 1000 oleju rafinowanego): 9 jedzenia = 800 cegieł
  • Poziom 3 (Koszt: 2000 oleju rafinowanego): 12 jedzenia = 1200 cegieł

Magazyn kryształu

Każde królestwo posiada magazyn kryształu. Każdy członek królestwa może nacisnąć na ten magazyn i wpłacić do niego swój kryształ.

 • W przeciwieństwie do cegieł, król nie może nałożyć podatku na kryształ.
 • Kryształ może być przenoszony z magazynu dla innych członków królestwa przez króla i członków z uprawnieniami kryształoznastwa.

Magazyn złota

Jest to miejsce, do którego trafia całe złoto z uprawnień do przejścia po królewskich flagach.

 • Gracze nie mogą wpłacić złota bezpośrednio do magazynu, mogą to zrobić jedynie poprzez prawo przejścia.
 • Król oraz członkowie z uprawnieniami skarbowymi mogą wyjąć i przenosić złoto z magazynu.

Magazyn oleju rafinowanego

Członkowie królestwa mogą wpłacać do tego magazynu olej rafinowany. Jedynie król może używać olej rafinowany. Nie może być on wybrany z magazynu.

Uprawnienia królewskie

Aby otrzymać trochę pomocy ze strony członków królestwa i efektywniej przekazywać zadania, król może udzielić pewnych uprawnień członkom królestwa.

 • Każde z poniższych uprawnień może być “Zakazane”, “Dozwolone” lub “Nadane” każdemu członkowi królestwa.
 • Każde z uprawnień domyślnie jest “Zakazane”.
 • “Dozwolone” daje członkowi uprawnienie
 • “Nadane” umożliwia graczowi przyznanie lub zakazanie uprawnień innym członkom królestwa (jednakże gracze z uprawnieniem “Nadane” nie mogą odebrać uprawnień innym graczom z uprawnieniem “Nadane”)
 • Nikt nie ma możliwości zmiany uprawnień króla

Pełna lista uprawnień królewskich:

 • Architektura - Może nazywać budynki króleswie
 • Dowodzenie - Może wypowiadać wojny i wysyłać pokój lub poddać się w imieniu królestwa
 • Kryształoznastwo - Może wybierać kryształ z magazynu
 • Wyburzanie - Może burzyć budynki królewskie
 • Dubbing - Może nadawać ludziom tytuły
 • Wyrzucanie - Może wyrzucać graczy z królestwa
 • Heraldyka - Może zmieniać status królestwa
 • Przyjmowanie - Może przyjmować nowych członków
 • Murarstwo - Może wybierać cegły z magazynu
 • Wiadomości - Może tworzyć nowe wątki w katalogu wiadomości królewskich
 • Moderowanie - Może usuwać wątki i komentarze z wiadomości królewskich
 • Ekspertyza - Może ustawiać warunki prawa przejścia
 • Skarbowe - Może wybierać złoto z magazynu

Tytuły królewskie

Król i inni członkowie królestwa z uprawnieniami Dubbingu mają możliwość nadawania innym członkom królestwa wybranych tytułów. Tytuły mogą być nadawane by oznaczyć rangę gracza lub po prostu dla zabawy. Używaj ich jak chcesz.

Dziedziczenie królewskie

Dzidziczenie naturalne

 • The Kingdom Ruler can name a Successor
 • As long as a Successor is named, the Ruler can step down from the position and the Successor becomes the Ruler
 • If at anytime the Ruler goes inactive:
  • If there is a Successor, the Successor gets the option to Claim the Throne
  • If there isn't a Successor, any Kingdom Member can start Anarchy

Dziedziczenie siłą

 • Wszyscy członkowie królestwa mogą znajdować się w dwóch stanach: lojalnym i buntowniczym
 • Każdy zaczyna jako członek lojalny
 • Kiedy komuś nie podoba się obecny rządzący, może się on zbuntować
  • Jeśli odsetek buntowników (Liczba buntowników/Liczba aktywnych członków) wzrośnie ponad 50%, każdy z członków może zapoczątkować anarchię poprzez naciśnięcie na tron w zamku i wybranie odpowiedniej opcji
  • Jeśli członek królestwa zaatakuje i zabije obecnego rządzącego, procent buntu wzrasta o 10%
  • Nazywa się to przyspieszenie buntu i maksymalnie może wzrosnąć o 20% (skorzystać z tej opcji można tylko dwa razy)
  • Każde 10% spada po 3 dniach
  • Kiedy % buntu wyniesie 50% i więcej, król straci możliwość wyrzucania członków z królestwa
  • Anarchia trwa 3 dni
 • Podczas anarchii, każdy członek królestwa może oddawać swój głos na nowego rządzącego
  • Głosuje się poprzez odwiedzenie profilu członka królestwa, na którego chcemy zagłosować i wybranie odpowiedniej opcji
  • Gracz, który zdobędzie największy procent głosów zwycięża i zostaje nowym rządzącym
  • Głosowanie kończy się wcześniej gdy wszyscy członkowie królestwa już zagłosowali lub jedna osoba uzyska więcej niż 50% wszystkich możliwych głosów
  • W przypadku remisu, najstarszy głos któregokolwiek, z remisujących, decyduje kto wygrał - głosuj więc szybko!
 • W trakcie trwania anarchii, wszystkie przywileje/uprawnienia zostają cofnięte wszystkim członkom królestwa.

Wojny królestw

 • Każdy indywidualny gracz może być w stanie wojny z królestwem (atakując jakikolwiek budynek królewski lub gdy członek królestwa z odpowiednimi uprawnieniami doda innego gracza do listy wrogów królestwa)
 • Jeśli ktoś jest w stanie wojny z królestwem, po zbliżeniu do wojennych struktur tego królestwa, zostanie przez nie zaatakowany
 • Królestwa mogą wypowiadać wojny innym królestwom. Powoduje to, że wojenne budynki królestwa są wrogie wszystkim członkom przeciwnego królestwa.

Poddanie królestwa

Królestwa mogą zaoferować zawarcie pokoju z przeciwnym królestwem, tak samo jak zwykli gracze między sobą. Kiedy królestwo przegra w walce i potrzebuje czasu na dojście do siebie, może się poddać napastnikowi.

Atakujące królestwo może odrzucić prośbę pokoju lub poddania, jeśli tylko tego chce.

Jeśli poddanie się zostanie zaakceptowane:

 • Atakujące królestwo otrzymuje 15% wszystkich cegieł z magazynu poddającego się królestwa i wszystkich jego członków
 • Poddające się królestwo traci 15% wszystkich cegieł ze swojego magazynu i wszystkich swoich członków. Łącznie strata cegieł wynosi 30%.
 • Wszyscy członkowie każdego królestwa stają się neutralni w stosunku do przeciwnego królestwa
 • Członkowie przeciwnych stron nie mogą powrócić do stanu wrogiego wobec siebie przez tydzień.

Królewskie godło

Każde królestwo ma własne godło obejmujące kolor tła i jeden z 15 symboli. Godło pojawia się na zamku, jak i na flagach, obeliskach i wieżach. Obrazki każdego symbolu na fladze (z tłem purpurowym) znajdziesz tutaj.


Mateoosch 19:48, 3 August 2011 (UTC)