Back to PK

Trening legionisty

skill_legion_training.png

Trening legionisty jest jedną ze specjalności specjalistycznej. Oznacza to że:

 • Musisz posiadać Trening bojowy na poziomie 3 by obrać tą drogę specjalizacji
 • Możesz dążyć do osiągnięcia tylko jednej drogi specjalizacji w danym czas


Poziom 1 (koszt: 1 punkt doświadczenia)


Poziom 2 (koszt: 1 punkt doświadczenia)

 • +1 do obrony tarczą
 • +0.5 do obrony tarczą za każdą jednostkę z tarczą, która znajduje się w Twoim pobliżu. Maksymalnie +1.
 • Dodatkowo +0.5 do obrony tarczą za każdego przyjaciela legionistę (gracz ze specjalnością treningu legionisty) z tarczą, który znajduje się w pobliżu. Maksymalnie +1.


Poziom 3 (koszt: 2 punkty doświadczenia)

 • +2 do ataku włócznią


Poziom 4 (koszt: 2 punkty doświadczenia)

 • +2 do obrony tarczą
 • +1 do obrony tarczą za każdą jednostkę z tarczą, która znajduje się w pobliżu. Maksymalnie +2.
 • Dodatkowo +1 do obrony tarczą za każdego przyjaciela legionistę (gracz ze specjalnością treningu legionisty) z tarczą, który znajduje się w pobliżu. Maksymalnie +2.


Poziom 5 (koszt: 3 punkty doświadczenia)

 • +3 do ataku włócznią
 • +1.5 do obrony tarczą za każdą jednostkę z tarczą, która znajduje się w pobliżu. Maksymalnie +3.
 • Dodatkowo +1.5 do obrony tarczą za każdego przyjaciela legionistę (gracz ze specjalnością treningu legionisty) z tarczą, który znajduje się w pobliżu. Maksymalnie +3.


Uwagi na temat bonusów obrony:

 • Każdy gracz lub przywołane stworzenie, znajdujące się blisko Ciebie i używające tarczę da Ci bonus do obrony tarczą (dopóki dana jednostka Cię nie zaatakuje).


Oto kilka przykładów bonusu do obrony tarczą dla Legionisty na poziomie 5:

 • 2 lub więcej Legionistów z tarczą w pobliżu = +6
 • 1 Legionista z tarczą i 1 lub więcej innych stworzeń w pobliżu i wszystkie z tarczą = + 4.5
 • 2 lub więcej stworzeń z tarczą = +3