Back to PK

Trening strażnika

skill_ranger_training.png

Trening Strażnika jest jedną ze specjalności specjalistycznej. Oznacza to że:

  • Musisz posiadać Trening bojowy na poziomie 3 by obrać tą drogę specjalizacji
  • Możesz dążyć do osiągnięcia tylko jednej drogi specjalizacji w danym czas


Dodatkowe wymagania: Łucznictwo poziom 3


Poziom 1 (koszt: 1 punkt doświadczenia)


Poziom 2 (koszt: 1 punkt doświadczenia)

  • +10 do szybkości poruszania


Poziom 3 (koszt: 2 punkty doświadczenia)

  • +2 do ataku łukiem
  • +2 do ataku mieczem


Poziom 4 (koszt: 2 punkty doświadczenia)


Poziom 5 (koszt: 3 punkty doświadczenia)

  • +3 do ataku łukiem
  • +3 do ataku mieczem
  • +30 do szybkości poruszania
  • +2 do obrony lekkimi zbrojami (Nie dodaje bonusu gdy nosisz tarczę)