Back to PK

Trening wojownika

skill_warrior_training.png

Trening Wojownika jest jedną ze specjalności specjalistycznej. Oznacza to że:

 • Musisz posiadać Trening bojowy na poziomie 3 by obrać tą drogę specjalizacji
 • Możesz dążyć do osiągnięcia tylko jednej drogi specjalizacji w danym czas


Poziom 1 (koszt: 1 punkt doświadczenia)

 • +10 do maksymalnego poziomu życia
 • +1 do ataku toporem


Poziom 2 (koszt: 1 punkt doświadczenia)

 • +20 do maksymalnego poziomu życia
 • +1 do ataku w bezpośrednim kontakcie kiedy poziom życia wynosi < 50%


Poziom 3 (koszt: 2 punkty doświadczenia)

 • +30 do maksymalnego poziomu życia
 • +2 do ataku toporem


Poziom 4 (koszt: 2 punkty doświadczenia)

 • +40 do maksymalnego poziomu życia
 • +1 do ataku w bezpośrednim kontakcie kiedy poziom życia wynosi 36%-50%
 • +2 do ataku w bezpośrednim kontakcie kiedy poziom życia wynosi < 35%


Poziom 5 (koszt: 3 punkty doświadczenia)

 • +50 do maksymalnego poziomu życia
 • +3 do ataku toporem
 • +1 do ataku w bezpośrednim kontakcie kiedy poziom życia wynosi 36%-50%
 • +2 do ataku w bezpośrednim kontakcie kiedy poziom życia wynosi 21%-35%
 • +3 do ataku w bezpośrednim kontakcie kiedy poziom życia wynosi < 20%